+47 53 00 68 00

FORSIKRING

Har du husket å melde din idrettsskade?

Har din skade oppstått under organisert idrett?

Husk å melde din skade.

Idrettsmedisinsk Avdeling er regional samarbeidspartner med Idrettens Helsesenter som betjener Skadetelefonen. De fleste behandlerne hos oss er godkjente behandlere som kan benyttes når dere melder en skade og trenger hjelp.

Meld din skade på www.idrettshelse.no. Ønsker du ytterligere informasjon kan du ta kontakt på telefon 987 02 033 eller epost skade@Idrettshelse.no
Skadetelefonen er åpen alle dager 0900 - 2100.

Håndball og turn er forsikret direkte under Gjensidige.
Gjensidige Idrettsforsikring:  987 01 115 - kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Alle som driver med organisert idrett må være grunnforsikret gjennom sitt forbund. I tillegg kan det tegnes utvidet forsikring. Hovedforskjellen på grunn- og utvidet forsikring er i de fleste idretter at utvidet forsikring gir rett til akutt behandling, mens grunnforsikring ikke gir rett til behandling før etter 60 eller 90 virkedager.

Se detaljer i forsikringsbevis og vilkår for det enkelte forbund. Utredning av skaden som for eksempel MR og røntgen dekkes både ved grunn- og utvidet forsikring.